Foglalkozás-egészségügy

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény minden munkaadót kötelez az évenként foglalkozás-egészségügyi vizsgálatelvégzésére

Szerződéskötés esetén a szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:

  • Munkaköri alkalmassági vizsgálat a munkába lépés előtt és munkakör változtatáskor.
  • Az új munkavállalók tájékoztatása egészségügyi és munka-higiénés kérdésekről.
  • Időszakos alkalmassági vizsgálatok az előírás szerinti időközönként.
  • Az alkalmassági vizsgálatokon résztvettekről nyilvántartás vezetése.
  • Ellenőrzés esetén az alkalmasságról szóló dokumentáció bemutatása.
  • A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata.
  • Foglalkozási betegségek vizsgálata, gondozása, bejelentése.
  • Távozó dolgozók vizsgálata és azok egészségi állapotának rögzítése későbbi reklamációk, peres eljárások megelőzése érdekében.

Orvosaink:

Dr. Balázs Mária

Rendelés: Csütörtökön 18:30-20:00

Dr. Ruby Erzsébet

Rendelés: Csütörtökön 15:00-18:00