Pszichiátria

A pszichiátria foglalkozik minden olyan diagnosztizálható kórral, panasszal, problémával, amelyet az észlelés, megismerés, megértés (azaz a kognitív képességek), az érzelmek, a viselkedés abnormitásai jellemezhetnek.

A pszichiátriai megbetegedések közé tartoznak a depressziós, szorongásos tünetek

A mentális betegségek sokkal gyakoribbak, mint gondolnánk. Minden évben az átlagnépességnek több mint 28 százaléka lesz valamelyik betegségben érintett.

Orvosaink a psziches működésekből, zavarokból kiindulva, többszintű segítség, ismeretterjesztés nyújtásával, az érintett személy aktív, együttműködő részvételével kívánják elérni.

Ellátási területek:

  • a kóros psziches állapotok korai felismerését, a betegségek megjelenését megelőző szűrő és pszichoedukaciós feladatok
  • a már kialakult lelki betegségek komplex kezelése
  • a krónikus megbetegedések sikeres rehabilitációját elősegítő utókezelés, gondozás.

Orvosaink szemléletére minden tevékenységi területen a személyközpontúság, a feltétlen elfogadás és empátia jellemző, aminek terjesztését a már frázisként hajtogatott „rohanó, stresszel teli, egymástól elidegenedő világunkban” nagyon fontosnak tartjuk. Így – reményeink szerint – a mentálhigiénés kultúra a velünk kapcsolatba kerülők között fejlődni fog.

 

Orvosaink:

Dr. Perényi József

Rendelés: előzetes egyeztetés alapján